101) Qarî(e)h- Felaket- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) elqarî(e)tû
2) me lqarî(e)tû
3) wema edrake me lqarî(e)tû
4) yewme yekunû nnasû kelferaşî lmeb(s)u(s)î
5) wetekunû lcîbalû kel(î)hnî lmenfuşî
6) feemma men (s)eqûlet mewazîynûhû
7) fehûwe fîy (î)yşetîn ra(dî)yetîn
8) weemma men xeffet mewazîynûhû
9) feûmmûhû hawîyetûn
10) wema edrake ma hîyeh

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz