98) Beyyîne- Rastîya Vekirî- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) lem yekûnî lle(z)îyne keferu mîn ehlî lkîtabî welmûşrîkîyne mûnfekkî۪yne (he)tta teitîyehûmû lbeyyînetû
2) resulûn mîne llahî yetlu (sû)(hû)fen mû(te)hhereten
3) fîyha kûtûbûn qeyyîmetûn
4) wema teferreqe lle(z)îyne utu lkîtabe îlla mîn be(i)dî ma caethûmû lbeyyînetû
5) wema ûmîru îlla lîye(i)bûdu llahe mûxlî(sî)yne lehû ddîyne (hû)nefae weyûqîymu (sse)late weyûitu zzekate we(z)alîke dîynû lqeyyîmetî
6) înne lle(z)îyne keferu mîn ehlî lkîtabî welmûşrîkîyne fîy narî cehenneme xalîdîyne fîyha ulaîke hûm şerrû lberîyyetî
7) înne lle(z)îyne amenu we(e)mîlu (ssa)lî(ha)tî ulaîke hûm xeyrû lberîyyetî
8) cezaûhûm (î)nde rebbîhîm cennatû (e)dnîn tecrîy mîn te(h)tîhe lenharû xalîdîyne fîyha ebeden re(dî)ye llahû (e)nhûm were(du) (e)nhû (z)alîke lîmen xeşîye rebbehû

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz