112) Îxlas- Dilsozî- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) qûl hûwe llahû e(he)dûn
2) ellahû (sse)medû
3) lem yelîd welem yuled
4) welem yekûn lehû kûfûwen e(he)dûn