100) Adiyat- Bezvan- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) wel(a)dîyatî (de)b(he)n
2) felmurîyatî qed(he)n
3) felmû(g)îyratî (sû)b(he)n
4) fee(s)erne bîhî neq(e)n
5) fewese(t)ne bîhî cem(e)n
6) înne lînsane lîrebbîhî lekenudûn
7) weînnehû (e)la (z)alîke leşehîydûn
8) weînnehû lî(hû)bbî lxeyrî leşedîydûn
9) efela ye(i)lemû î(z)a bû(i)(s)îre ma fîy lqûburî
10) we(hû)(ssî)le ma fîy (ssû)durî

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz