109) Kafîrûn- Rastî veşart no- Erebî Kurdî ya Latîn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) qûl ya eyyûhe lkafîrune
2) la e(i)bûdû ma te(i)bûdune
3) wela entûm (a)bîdune ma e(i)bûdû
4) wela ene (a)bîdûn ma (e)bedtûm
5) wela entûm (a)bîdune ma e(i)bûdû
6) lekûm dîynûkûm welîye dîynî

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz