1) Fatihe - Destpêk - Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) bîsmî llahî rre(h)manî rre(hî)ymî

2) el(he)mdû lîllahî rebbî l(a)lemîyne

3) erre(h)manî rre(hî)ymî

4) malîkî yewmî ddîynî

5) îyyake ne(i)bûdû weîyyake neste(î)ynû

6) îhdîne (ssî)ra(te) lmûsteqîyme

7) (sî)ra(te) lle(z)îyne en(e)mte (e)leyhîm (g)eyrî lme(g)(du)bî (e)leyhîm wele (dda)llîne

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz