106) Qureyş- Qureyş- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) lîîylafî qûreyşîn
2) îylafîhîm rî(h)lete şşîteî we(sse)yfî
3) felye(i)bûdu rebbe ha(z)e lbeytî
4) elle(z)îy e(t)(e)mehûm mîn cu(î)n weamenehûm mîn xewfîn

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz