108) Kewser- Bereket- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Erebî Kurdî ya Latînî[edit]

108 - 1) înna e(i)(te)ynake lkew(s)ere


108 - 2) fe(se)llî lîrebbîke wen(he)r


108 - 3) înne şanîeke hûwe lebterû


Erebî Kurdî ya Latînî Kitekirî[edit]

108 - 1) în/na e(i)/(te)y/na/ke l/kew/(s)e/re


108 - 2) fe/(se)l/lî lî/reb/bî/ke wen/(he)r


108 - 3) în/ne şa/nî/e/ke hû/we l/eb/te/rû


Çavkanî[edit]

https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

Wateya Qurana Pîroz