108) Kewser- Bereket- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) înna e(i)(te)ynake lkew(s)ere
2) fe(se)llî lîrebbîke wen(he)r
3) înne şanîeke hûwe lebterû

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz