Aesop a tháinig go h-Éirinn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Aesop a tháinig go h-Éirinn  (1905) 
by Aesop, translated by Peadar Ua Laoghaire
[ 1 ]

“Tuigim agus ní léiġim,
Aċ tuigean fear léiġinn leaṫ-ḟocal.”


The Léiġean Éirean Series.

Edited by NORMA BORTHWICK.AESOP

A ṪÁINIG

go h-Éirinn


I.—V.


ÆSOP’S FABLES IN IRISH—PARTS I. to V.

By The Rev. Peter O'Leary, P. P.

WITH A VOCABULARYDUBLIN:

THE IRISH BOOK COMPANY,

6 D'Olier Street.

1908


ALL RIGHTS RESERVED.


[ 3 ]

AESOP

A ṪÁINIG GO H-ÉIRINN.

Cuid I.


Gréagaċ dob’ eaḋ Aesop. Rugaḋ é tímpal sé ċeud bliaḋain roiṁ Ċríost. Daor dob’ eaḋ é. Do ṁair sé le línn Sólóin, an t-ollaṁ dlíġe ba ṁó d’á raiḃ ar Ġreugaiḃ. D’ínseaḋ sé na Faḃail mar ṡoluídí, ċum cóṁairle a leasa ṫaḃairt do ríġṫiḃ agus do ċóṁaċtaiḃ na h-aimsire sin. Táid na Faḃail ċeudna d’á n-ínsint ó ṡoin anuas i dteangṫaċaiḃ agus i n-urlaḃraiḃ an doṁain. Táṫar ’ġá n-ínsint anois anso i nGaoluing ḃreaġ ḃlasta ḃínn.An Frog agus an Mada Rua

An Coileach agus an Mada Rua

An Giorfhiadh agus an Gealún

An Ḟuiseóg agus a h-Ál

An t-Asal agus an Bia

Na Machtírí agus na Caoíre

An León agus na Cheithre Tairbh

Na Frogana a’ Lorg Rígh

An Mac agus a Mháthair

Cuid II.

An Mada Ruadh sa Tobar

An t-Aṫair Níṁe agus an Portán

An Sealgaire agus an Colúr

An Fear agus a Chlann Mhac

An t-Aodhre agus an Fharge

An Machtíre i gCroicean na Caorach

An Machtíre agus an t-Uan agus an Gabhar

An Luch Tuatha agus Luch an Bhaile Mhóir

An Fhiolar agus an Mada Ruadh

An Frog agus an Luch

Cuid III.

An Dá Fhrog

An León, an Beithir, a’s an Mada Ruadh

Geallamhna an Fhir Bhreóite

An Capal agus an t-Asal

An Cromán agus na Colúra

Iupiter agus an Bheach

An Ghráinneóg agus na h-Aithreacha Nimhe

An Sean Phoc agus an Laogh

An León agus an Machtíre agus an Mada Ruadh

An Mada Ruadh agus an Machtíre

Na Giorfhithe agus na Frogana agus an Ghaoith

Cuid IV.

Bean na Circe

An Áinle agus na h-Éin Eile

An Sgiathán Leathair agus an Eas

An Príochán agus an Chaora

An Sean Duine agus an Bás

An Corcán agus an Crúsca

An tSaint agus an Formad

Fuar agus Teith

An Cat agus an t-Óigfhear

An t-Úcaire agus an Gualadóir

An Gadhar agus an Machtíre

Cuid V.

An Capal agus an Fiadh

An t-Iasgaire agus an Ceól

Cogar an Bheithir

An Mada Ruadh Maol

Ciall Cheanaig

An Príochán agus an Crúsca

An Sliabh i dTeinneas

An Dórnán Slat

An tSeilg