Papa nou

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Notre Père en Créole Haïtien — The Lord's Prayer in Haitian Creole

[edit]

Version 1 (Traditionnel)

Papa nou ki nan syèl la,
se pou yo respekte non ou,
se pou yo rekonèt se ou ki wa,
se pou volonte ou fèt sou tè a, tankou nan syèl la.
Pen nou bezwen chak jou a Ba nou li jodi a.
Padone sa nou fè w,
tankou nou padone moun ki fè nou ki chòy.
Pa kite nou pran nan pyèj,
men delivre nou ak sa ki mal.
Amèn.

Version 2 (Extrait de Mat 6, Société Biblique Haïtienne, 1998)

Papa nou ki nan syèl la,
Nou mande pou yo toujou respekte non ou.
Vin tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè l nan syèl la.
Manje nou bezwen an, ban nou l jòdi a.
Padonnen tou sa nou fè ki mal,
menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal.
Pa kite nou nan pozisyon pou n tonbe nan tantasyon,
men, delivre nou anba Satan.
[Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan.]
Amèn.