Ár nAthair

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

The Lord's Prayer in Irish

[edit]

An Bíobla Naofa 1981

[edit]
Ár nAthair, atá ar neamh, go naofar d'ainm.
Go dtaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil ar talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin.
Agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
[Óir is leatsa an Ríocht agus an Chumhacht
agus an Ghlóir, trí shaol na saol.]
Áiméan.

An Bíobla Naomhtha 1817

[edit]
Ar Nathaír atá ar neamh, Náomthar hainm.
Tigheadh do ríoghachd.
Deúntar do thoil ar an ttalamh,
mar do nithear ar neamh.
Ar narán laéthamhail tabhair dhúinn a niu.
Agus maith dhuinn ar bhfíacha,
mar mhaithmídne dar bhréitheamhnuibh féin.
Agus na léig sinn a ccathughadh,
achd sáor inn ó olc:
[Oir is leachd féin an ríoghachd, agus an chúmhachd,
agus an ghloír, go siórruighe.]
Amen.