Ngaiyeri Anam

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1864 version

[edit]

Ngaiyeri anam, lewin inde wyirrewarre.
Ungunuk urn yarnin umauwe mitye turlin urn.
Umauwe kingdom tyiwewar our itye punt.
Ngruwar ruwungai um our kung, ungunuk inde an taiyani, luk ennin narar wyirreungai.
Pemp our ind arn krepowe hikkai nungge.
Tainpul our inde ungunuk arn wirrangwarrin luk ennin arn tainpulun ungunuk ar kornar wirrangwarrin arnangk.
Nowaiy inde arnan waiyani yangi ar wirrangar rampaullun arnan wirrangwarrin.
Moerpun inde arnan wunyarn nowaiy wirrangwarrin.
Nginte ellin governorowe, piltengi, kIartin, kaldowamp.
Amen.