Òjcze nasz

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Òjcze nasz

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,
niech sã swiãcy Twòje miono,
niech przińdze Twòje królestwò,
niech mdze Twòja wòlô jakno w niebie tak téż na zemi.
Chleba najégò pòwszédnégò dôj nóm dzysô
i òdpùscë nóm naje winë, jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm.
A nie dopùscë na nas pòkùszeniô,
ale nas zbawi òde złégò.
Amen.