1921 - კაკაბაძე სარგის - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები - წიგნი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები - წიგნი I

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები - წიგნი I - ქართული ძეგლები. ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემანი. V. სიგელ-გუჯრები № 1 - ტფილისი - 1921

რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/104126

შინაარსი[edit]