გელათის საბუთები - N 067

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1505-1519 წწ. - მამულის შეწირულობის წიგნი ნასყიდა ბანცაძისა გელათის მონასტრისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

საბუთი დაწერილია ნუსხა-ხუცურად კარგს ეტრატზე ზომით 55 1/2 - 25 2/3 სანტმ. და ეკუთვნის გელათის ტაძრის საბუთთა რიცხვს N 067.