ბიჭვინტის საბუთები - N 082

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1550 წ. ახლო - ნუსხა სახოფო გლეხებისა - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

საბუთი დაწერილია თეთრ ქაღალდზე ნუსხა-ხუცურად. თავი აკლია და რაც დარჩენილია მისი ზომაა 54 x 15 სანტ.