ბიჭვინტის საბუთები - N 067

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1661 წ. - შეუვალობის წიგნი ვამეყ დადიანისა აფხაზეთის კათალიკოს სვიმეონ ჩხეტიძისადმი

საბუთის აღწერილობა[edit]

1661 წ. ვამეყ მეფისა და დადიანის შეწირულობის წიგნი, ბიჭვინტის საბუთთაგან N 67, დაწერილი ქაღალდზე. სიგელი მოკლედ დაბეჭდილი იყო თ. ჟორდ. ქრონიკ. II, 479.