გელათის საბუთები - N 127

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1509 წ. - შეწირულების წიგნი ალექსანდრე მეფისა გელათისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

გელათის მხედრულად ტყავზე ნაწერი სიგელი N 127 და N 8664.

შეწირულობის წიგნი იმერეთის მეფის ალექსანდრე II-სა, გელათის ტაძრის საბუთთაგან N 127, დაწერილი სამ ნაჭრისაგან შემდგარ ტყავზე ზომით 164 1/2 - 20 სანტმ. თითო სიტყვის შემდეგ ნიშნად იხმარება 3 წერტილი.