ბიჭვინტის საბუთები - N 080

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1616-1639 წწ. - შეწირულების წიგნი მალაქია კათალიკოზისა ბიჭვინტისადმი - იგივე 1448-5109

საბუთის აღწერილობა[edit]

საბუთი დაწერილია თეთრ ქაღალდზე ზომით 44 x 15 სანტ. ნიშნად ყოველ სიტყვის შემდეგ ორი წერტილია.