ბიჭვინტის საბუთები - N 047

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა:

საბუთის აღწერილობა[edit]

1569 წ. ნიკოლოზ ხოფელის შეწირულობის წიგნი, დაცული ბიჭვინტის საბუთებში N 47, დაწერილი თეთრ ქაღალდზე ზომით 43 x 15 1/3 სანტმ. თავი სიგელისა დაზიანებულია. ნიშნად იხმარება 3 წერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.