გელათის საბუთები - N 046

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1529 წ. - გენათის საეპისკოპოზოს შექმნის წიგნი მალაქია კათალიკოსისა გენათელ მელქიზედეკისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

1519 წ. სქელს ეტრატზე ხუცურად წარჩინებულის ხელით დაწერილი გელათის სიგელი N 46 და N 8968.


გელათის საბუთთაგან N 46, თხელს კარგ ეტრატზე, ზომით 223 3/4 - 19 3/4 სანტმ., დაწერილია ნუსხა-ხუცურად.