გელათის საბუთები - N 071

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1570 წ. ახლო - ნუსხა წყალწითელას (კოხურის) საეკლესიო ბეგრისა - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

ნუსხა კოხურის ბეგრისა დაცული გელათის საბუთებში N 71, დაწერილი თეთრს ქაღალდზე ზომით 30 - 30 1/2 სანტმ. ნიშნად ყოველის სიტყვის შემდეგ ნახმარია სამი წერტილი. სათაურად ნუსხას აქვს: "ქ. კოხურის ბეგრის არის." და სხვა ხელით კიდე: "წყალწითელის ნუსხა".