ბიჭვინტის საბუთები - N 035

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა

1664 წ. - შეუვალობის წიგნი გიორგი გურიელისა აფხაზეთის კათალიკოს სვიმეონ ჩხეტიძისადმი იგივე 1448-3991.


  • ბიჭვინტის სიგელი N 35; 56 და 9103; ნუსხა N :ჱ:

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.481-482


  • შეწირულების სიგელი გიორგი გურიელისა ბიჭვინტის საბუთთაგან N 35, დაწერილი თეთრ ქაღალდზე ზომით 81 x 28 1/2 სანტიმ. ნიშნად ყოველი სიტყვის შემდეგ ორწერტილია. შემოკლებით დაბეჭდილი იყო თ.ჟორდანიას ქრონიკები II, გვ.481-482.

1921 - კაკაბაძე სარგის - დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები - წიგნი I - გვ.70