ბიჭვინტის საბუთები - N 044

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა:

საბუთის აღწერილობა[edit]

1700 წ. ახლო შეწირულების წიგნი ეფთვიმე ხოფელისა, დაცული ბიჭვინტის საბუთებში N 44, დაწერილი თეთრ ქაღალდზე, ფრიად დაზიანებულია.