1531 წ. - სააღაპე შეწირულების წიგნი ჯანგაზ და ფირან მხეციძეებისა გელათის მონასტრისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


გელათის ხახულის ღვთისმშობელს ჯანგაზ და ფირან მხეციძეებმა შესწირეს ნაქალაქევს ექვსი კვამლი: ხუცესი მიქელა და მისი ძმა ზოსიმე, მახარტელი, ნასყიდა მგელაძე, როსტე(ვან) ახალაძე და მისი შვილი ხუცესი გაბრიელი, ქოცნა და სულთმამა სპათარია თავიანთი მამულებით. დაუწესეს მათ გადასახადი და გაიჩინეს აღაპი ნათლისღებას თავიანთი მამისა და თავიანთვის.

საბუთის დათარიღება[edit]

იმის გამო, რომ ჯანგაზ და ფირან მხეციძეების მამა სარგის მხეციძე 1531 წელს გარდაიცვალა, სარგის კაკაბაძე საბუთს 1540 წლის ახლო ხანებით ათარიღებს, ხოლო "პირთა ანოტირებული ლექსიკონი" 1531 წ. ახლო ხანებით.

პუბლიკაცია[edit]