Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (ТДЛТЭШИ, 1990)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери  (1990) 
Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду

Эге сөс[edit]

Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер[edit]

Амыдырал чуртталга-биле холбашкан оваага, дагга, сугга чалбарыыры[edit]

Күш-ажыл-биле холбашкан алгыш-йөрээлдер[edit]

Тайылбыр кезээ[edit]