От дагыырда чалбарыг

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Хам артыжанып алгаш, дүңгүрүн туткаш, өгнүң дөрүнге хамнап эгелээр. Ол үеде өгнүң эр ээзи ыдыктап каан ак хунаны азы саргыл дүктүг кошкарны эккелгеш, артыштыг аржаан-биле чуур. Ол хунаны азы кошкарны отту үш удаа дескиндиргеш, мурнуу, барыын талазындан отка мөгейтир. Өгнүң херээжен ээзи отче аза-шулбус, аарыг-аржык өгже кирбезин дээш, саржаг үзүн бичиилеп кудар. Оон ол ыдык хунаның, кошкарның мойнунда баглаан пөзүн солааш, йөрээл салгаш, коданынче дедир салыптар.


От дагыырда чалбарыг


Каң хүлер[1] от чаяачым,
Өршээ хайыраккан!
Аал-кодан
Амыр-дыш турзун.
Анай-хураган
Дешкилежип турзун!
От-көзүмге чалбардым,
Ожуумга саңны салдым!
Өршээ, хайыракан!
Оор багы кирбезин!
  1. Каң хүлер — улуг от