0%

Чарынга йөрээл салыры

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Чаңгыс кижи чарын эъдин чигенде, чартыын даарта хүнге ыяап арттыргаш, мындыг йөрээл салыр:


Чарынга йөрээл салыры


1

Чарын эъдин соя тырткаш,
Чааскаан чип көрбээн мен.
Чаңгыс даайлыг кижи мен,
Чарын эъдин диштевес мен[1].

2

Чарын союндаан
Чааскаан чип көрбээн мен.
Чанымда эжимге
Карадап көрбээн мен.
  1. Тыва чаңчылда чарын эъдин чааскаан чивес, диштевес ужурлуг.