Talk:От дагыырда чалбарыг

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Капсырылганы бодум бижидим! --Көпек (talk) 09:36, 4 November 2014 (UTC)

  • Ап кааптым ёзулуг номга артык чүве херекчок. --Көпек (talk) 09:04, 25 November 2014 (UTC)