Мал-маган ыдыктаары

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Хам дузалакчы болур ээреннерин хамнап тургаш кыйгырар. Ак хунаны эккелгеш, үш катап саңны дескиндиргеш, артыш-биле ишти-баарын, даван-даяан артыжаар. Аржаанны алгаш, бажындан эгелээш, оргазын куду кудуруунга чедир чаар. Майыктарын, даваннарын үс-биле чаггаш, кызыл пөстү мойнунга баглааш, кодан хойнуң аразынче салыптар. Хам тургаш, ооң соондан хой-өшкү өзүп турзун, мал-маганың баш саны көвүдезин дээш, йөрээл салыр.


Мал-маган ыдыктаары


Хой, өшкүнүң
анай-хураганы
өзүп турзун.
Аал оран шыпшың турзун,
айыыл-ондак келбезин.
Ак хунаның өдээ
Байып турзун,
Анай-хураганы
Ажааттынмас кылдыр өссүн.
Ой, өршээ, өршээ!