0%

Балыкчының чалбарыы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Күш-ажыл-биле холбашкан алгыш-йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Эрик кыдыынга туруп алгаш, балыкчы кижи, аржаанын чажып, хемге сугга чалбарыыр, Саңны салылыр.


Балыкчының чалбарыы


Ак пөзүмнү
Өргүп тур мен.
Артыжымны
Чыдыдып тур мен.
Саңымны салып тур мен.
Далай ээлчи,
Даңгаар чалгып хайырлаңар.
Бедик таңдым,
Сыксыынга дүжүрүп,
Көскээ хөлертип,
Өршээңер, хайырлаңар!
Шыргай чердээзин,
Ажыкка өткүрүп хайырлаңар.
Бедик чердээзин
Сыксыынга дүжүрүп хайырлаңар.
Бедик дагның белинче
Үндүр чалгып хайырлаңар.