Läuschen und Rimels

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Läuschen un Rimels.
Author: Fritz Reuter
Text type:
Comment:

1853

:

Erste Folge[edit]

Wer't mag, de mag't;
Un wer't nich mag,
De mag't jo woll nich mägen.


Vorrede zur Ersten Auflage
Vorrede zur Zweiten Auflage
Vorrede zur Vierten Auflage
De Obserwanz
De Kirschbom
Wer hett de Fisch stahlen
De Pirdhandel
De Bullenwisch
De Ihr un de Freud
De Giez
De Ümgang mit Damen
Adjüs, Herr Leutnant
Perdüh
Wo is uns' Oß
De Köster up de Kindelbier
De Preisterwahl
Fisematenten
De Gedanken tau Pird
Rindfleisch un Plummen
Wo büst du 'rinne kamen
De Wedd
De Frigeri
De Pirdkur
De Schapkur
Dat kümmt endlich doch an den Rechten
Dat Sößlingsmetz
Dat Koffedrinken
Moy inricht
De Besorgung
Dor hest eins!
As du mi, so ick di
De Tigerjagd
Endlich
De Hülp
De Verwesselung
Dat En'n

Twei Geschichten

De Karnallenvagel
De Gaus'handel

Twei Geschichten

De Gesellschaft
Dat Küssen ut Leiw
De Koppweihdag
Dat Tausamenleigen
Dat Johrmark
De goldne Hiring
De Stadtreis'
De Gesang
De blinne Schausterjung
De Strick
Tru un Glowen
Dat heit ick anführen
Wat einer hett, dat hett'e
Hei möt'e ran
Meckelnbörger

Twei Geschichten

Nicks geiht äwer vörnem Wesen!
Junker Korl, de würd nu gröter
Dat Hun'nverbott
'ne Äwerraschung
De Entschuldigung
Dat ännert de Sak
De Gedankensün'n
Mutter hett ümmer recht
Dat Ogenverblennen
Wat dedst du, wenn du König wirst
Dat Tähnuttrecken
De Hasenuhren
De russ'schen Rubeln
De Unnerscheid
Anners möt't warden
An min leiwen Teterower
Von den ollen Blüchert

Anhang

Dei Werr
Dei Honnigkauken
Dat Riemels
Radschlagen


Neue Folge[edit]

De irst, de geiht,
Dit is de tweit';
Will wünschen, dat de't ok noch deiht.
Un wenn hei't dauhn deiht, kann hei gahn,
Ick heww an ehm dat Minig dahn.
Wenn einer dauhn deiht, wat hei deiht,
Denn kann hei nich mihr dauhn, as hei deiht.

Vorrede
De swarten Pocken
En gaud Geschäft
Dat nige Whist
De Börgers bi Regenweder
De Buren bi Regenweder
Dat wir bald wat worr'n
En Mißverständnis
De Korten
De Jagdgeschichten
De Deckelweden
Wer is kläuker
De Klingenklöpper
De beiden Baden
Wo dat woll taugeiht
En beten anners
Wenn einer deiht
Täuw, di will ick betahlen
Jo nich wedder seggen!
Snider-Begnäugen
Man nich verkopslagen
Dat smeckt dor äwerst ok nah!
Woran einer einen pommerschen Buren kennen kann
Dat Best
Wat sick de Kauhstall vertellt
Oh, Jöching Päsel, wat büst du för'n Esel!
Wat wull de Kirl
Dat kümmt mal anners
De Kalwerbrad
De Reknung ahn Wirt
Dat sünd up Stunn's sihr slichte Tiden
'ne schöne Gesellschaft
Ümkihrt
De gaude Will
De richtige Reknung
De nige Paleto
De schöne Spandillg
Du dröggst de Pann weg
Dat is'e!
Respekt vör'n Großherzog sinen Rock
Wenn einer wat ward
En snacksches Dird
En Prozeß will hei nich hewwen
Wat ut en Scheper warden kann
In'n Brand lopen
Grugliche Geschicht
Verachtung der Welt
De Drom
'ne gaude Utred
Dat geiht woll nich
En Schmuh
De Fulheit
Dat Bannen
Wat einen Spitzbauwen hollen kann
Ümstän'n verännern de Sak
'ne Geschicht' von minen ollen Fründ Rein ...
De Sokratische Method'
Schön Dank!
Wat all' in so'n Stadtreknung steiht
De Afgunst
En Rock möt dorbi äwrig sin
De Hauptsak
Wo is dat Fü'r
En lütt Verseihn
Hei is woll klauk up sine Bäuker
Jo nich quälen
De richtige Grund
Dat ward all' slichter in de Welt
Up wat
Not- und Liebeswerke