Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
>>> Dane tekstu >>>
Autor Józef Gara
Tytuł Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach
Data wydania 2004
Wydawnictwo Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowiane”
Drukarz Drukarnia TIMEX
Miejsce wyd. Wilamowice
Źródło skany na Commons
Indeks stron
[ 3 ]
SPIS TREŚCIDY FÜRRYD 6
Przedmowa 7
DY FÜRRYD 8
VORWORT 9

A KIÜCY GYSICHT FU WYMYSOJ 10
Krótka historia Wilamowic 11
A KIÜCY GYSICHT FU WYMYSOJ 12
EINE KURZE GESCHISHTE VON WILMESAU 13

YNZER GYZANTER ABP JÓZEF BILCZEWSKI 14
Nasz Błogosławiony Abp Józef Bilczewski 15
YNZER GYZANTER ABP JÓZEF BILCZEWSKI 16
UNSER GESEGNETER ABP JÓZEF BILCZEWSKI 17

SIUN NÖ AM JÜR FUR ONDAOCHT FU YNZUM GYZANTA 18
Już minął rok od uroczystości Naszego Błogosławionego 19
SIUN NÖ AM JÜR FUR ONDAOCHT FU YNZUM GYZANTA 20
SCHON EIN JAHR NACH DER ANDACHT DES GESEGNETEN 21

YNZER SIEJNY WYMYSÖJER JEW! 22
Nasza ładna wilamowska posiadłość! 23
YNZER SIEJNY WYMYSÖJER JEW! 24
UNSERES SCHÖNES WILMESAUER LANDGUT 25

WYMYSÖJER FAODYNŚŁAJSA 26
Wilamowski pierzowiec 27
WYMYSÖJER FAODYNŚŁAJSA 28
WILMESAUER FEDERSCHLEISSEN 29

DY WYMYSÖJER ŚMIERGÜŚNIKA 30
Wilamowscy śmierguśnicy 31
DY WYMYSÖJER ŚMIERGÜŚNIKA 32
DIE WILMESAUER SMIERGÜSNIKA 33

DY WYMYSÖJER TRAOJ ANA FRÖED 34
Wilamowski ślub i wesele 35
DY WYMYSÖJER TRAOJ ANA FRÖED 36
DIE WILMESAUER TRAUUNG UND HOCHZEIT 37

[ 4 ]
DER FIYWYT 38
Wiosna 39
DER FIYWYT 40
DER FRÜHLING 41

DER ZUMER 42
Lato 43
DER ZUMER 44
DER SOMMER 45

DER HIEWYST 46
Jesień 47
DER HIEWYST 48
DER HERBST 49

DY WAJNAOCHTA 50
Święta Bożego Narodzenia 51
DY WAJNAOCHTA 52
WEIHNACHTEN 53

YM WYNTER 54
W zimie 54
IM WINTER 54

Z ŚWOJMŁA KOM CYRYK 55
Powrót jaskółki 55
DIE SCHWALBE KEHRT ZURÜCK 55

PAOTER S’FAOTER 56
ŚŁÖF MAJ KYNDŁA 56
MYTUM ŚTAOM 56
Ksiądz dobrodziej 57
Śpij moja dziecino 57
Kolędnicy 57
PAOTER S’FAOTER 58
ŚŁÖF MAJ KYNDŁA 58
MYTUM ŚTAOM 58
DER PFARRER WOHLTÄTER 59
SCHLAF MEIN KINDLEIN 59
WEIHNACHTSUMZUG 59

YNZER WYMYSÖJER TRAOCHT 60
Nasze wilamowskie stroje 61
YNZER WYMYSÖJER TRAOCHT 62
UNSERE WILMESAUER TRACHT 63

DY JUNGA FU WYMYSOJ 64
[ 5 ]
Wilamowska młodzież 65
DY JUNGA FU WYMYSOJ 66
DIE WILMESAUER JUGEND 67

TAONCA AN FERKIETY GYWÖNHAJT 68
Taniec i odwrotne przyzwyczajenie 69
TAONCA AN FERKIETY GYWÖNHAJT 70
TANZ UND VERKEHRTE GEWOHNHEIT 71

UFA FRAJMAON HIÖRA 72
W oczekiwaniu na narzeczonego 73
UFA FRAJMAON HIÖRA 74
DEN LIEBSTEN ERWARTEN 75

SŁOWNIK JĘZYKA WILAMOWSKIEGO 77

DNI TYGODNIA I LICZBY 78

SŁOWNIK POLSKO-WILAMOWSKO/NIEMIECKO/ANGIELSKI 79
SŁOWNIK WILAMOWSKO-POLSKO/NIEMIECKO/ANGIELSKI 130

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.