DER ZUMER

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
DER ZUMER by Józef Gara
Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego
[ 42 ]
DER ZUMER


A ZUMER ŁÖWA OŁY ŁAOJT, DOS EJ KA WUNDER
DER TAOG EJ ŁAONG AN SIEJN
DY ZUN EJ HUCH UFUM HYMUŁ AN ŚPÖT GEJCY RUNDER
DY ŁAOJT WEŁA ŚPOCIYN GEJN

HEFA ŁAOJT GEJN ODER FIÜEN CYM ZÖŁ
ZY WEŁA BODA AN ŚWYMA
IDER WYŁ DOS WOSER GYNISA NÖ AMÖŁ
DY MÜSA DENKIA DO ZY FRYŚ CYRYK KUMA

YM GAOTŁA BŁIN DY BŁIMŁA AN DY RUZA
S KYMT A FAJNER GYRUCH FU DAON
DY KYNDYN ZYNGIA, DY AOŁDA KUZA
IDER FRAJT ZICH DOS WIÖM EJ Y DAOR AON

DY POJYN HON SIUN DY MASIN BYRAT
ES WYT A GRUSY AOT ZAJN
DY AON EJ SIUN NY WAJT
KANER WYŁ ETA Y DY HAOM BŁAJN

IDER POJER WYŁ WI AM MASTA
GYTRAD AJDRASIA AN DY AON BYENDA
ZY FIYDYN ZICH WI ZY KYNA YM BESTA
DY SIEJNY CAJT KON ZICH BAOŁD FERENDA

DY POJYN HON ETA ŚWIERY CAJTA DERŁAOWT
OŁY, DI GYTRAD HON YM ŁAOND
DOS GYTRAD WIÖE MYT MII FUM FALD GYSIOFT
KYNA ZY ETA ŚWIER FERKIÖFA FUR HAOND

CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.