DER HIEWYST

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
DER HIEWYST by Józef Gara
Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego

[ 46 ]

DER HIEWYST


DER HIEWYST EJ DY FERŁENGIERUNG FUM ZUMER
DY ZUN WIEMT ŚWAOCHER
DY ŁAOJT MAOCHA UFA WYNTER FÜRÖT
ZY KOCHA ÖBST YN WEKIA AN ZY MAOCHA KOMPOT

YM DIÜF KŁAOJN DY ŁAOJT AORPUŁN
IDER WYŁ A FÜRÖT HON MYTA EPUŁN
DY BOWA WEŁA GÜTYS AN SIEJNYS GRINCAJK
DER WYNTER TAOJYT ŁAONG, DY WAON ZY GYNISA

Z WICHTIGSTY GRINCAJK DOS ZAJN AORPUŁN AN KRAOJT
CY DAOM KYMT NÖ CÜ A ŚWAJN GYŚŁAOCHT
UFA WYNTER GYTS NÖ: MIEN, PYTERSIYŁIK AN TYŁ
CWYPUŁN AN KNÖWŁOCH DI BYŚTYMT DY WIYTYN WYŁ

DY POJYN DIYFA HEE FIYS FIIH
ZY BRENGIA’ S Y DY SIAOJN FIYS FAOD AN DY KII
IDER POJER WYŁ WI A MASTA HEE HON
DOS FIYS FIIH GLENGIA KON

YM HIEWYST EJ YM FALD FEJŁ CY TÜN
S WIYD HEFA GYTRAD GYZYT, ES GYT KA RÜN
DY POJYN MÜSA NÖ WYNTERŚTIYCA
UF DAOM FALD DOS ZY BYNÖCA

YM DY KÖŁA KYMYN ZICH DY ŁAOJT
YM HIEWYST EJ DOS DY ŚŁACHSTY CAJT
CY DY JYŚT EJ Z HACA YR HYT
NÖCHTA KYMT OŁYS AONDER MYT


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.