DY WAJNAOCHTA

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
DY WAJNAOCHTA by Józef Gara
Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego
[ 50 ]
DY WAJNAOCHTA


YM HALIKIA ÖWYT AN CYN WAJNAOCHTA
EJ FEJŁ CY BYTRAOCHTA
DY BOWA HON HEFA CY TÜN
ZY HON KANY CAJT CY RÜN

DER KRISBAOJM ŚTEJT UFUM TEJŚ
DY MÜTTER HÖT SIUN GYKOCHT A FEJŚ
DY ŁICHTŁA UFUM KRISBAOJM ŁAOJCHTA
OŁY KNIN YR HYT CYM BAOTA

DER TEJŚ EJ MYT AM WAJSA TEJŚTÜCH BYDAOKT
UNDUM TEJŚTÜCH EJ HEE AN GIEŁD FERŚTAOKT
OŁY ZYCA YMA TEJŚ MYTA ÖMBŁAOTŁA ZICH BRACHA
AN ZY WYNCIA ZICH FEJŁ GYŁYK AN GYZUNDA

NÖCHUM WAJNAOCHTSAOSA
WEŁA DY POJYN FUM FIIH NY FERGAOSA
ZY GAON JA DOS HEE FUM TEJŚ
EPUŁN, BRUT AN A ŚTRUWA WEJŚ

DY MAKIA GEJN RAOJS AN ZY WEŁA
HÜCHIA FUN WU DY HUNDA BYŁA
FU DAOR ZAJT WU Z MAKIA BYŁA HIYT
KYMT BYŚTYMT DER FRAJMAON FU DIÜT

Y DY KIYCH GEJWER OŁY Y DAOR NAOCHT
DER HIERGÖT HÖT ZEN ZUN UF DY AOT GYBRÖCHT
WIR WAON JUM ZYNGIA FUR GAONCA KRAOFT
YM GÖTS ZUN HOWER YMER DY HÖFNUNG

CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.