A KIÜCY GYSICHT FU WYMYSOJ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
A KIÜCY GYSICHT FU WYMYSOJ by Józef Gara
Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego
[ 10 ]
A KIÜCY GYSICHT FU WYMYSOJ


 DY WYMYSÖJYN ZAJN YM 1250 JÜR FUM ÖWYT, DOS HAST FU DAOJĆŁAOND ODER FLAMAONDYN UF PÖŁN GYKUMA. DOS WIÖE A FULK DOS ZICH MYT FALDAOT BYSIEFTIGT HÖT. ZY HOTA JYR ŚPRÖCH DI NÖ HAOJT ŁAOWT, DOS EJ A GYMIŚTY ŚPRÖCH MYT DAOJĆ, ENGLYŚ AN AOŁDDAOJĆ. DY BOWA HOTA SIEJNY KŁADYN DI MAON NÖ HAOJT KON OSIAOJN. DY JYŚTA WYMYSÖJYN HON ZICH Y WYMYSDIÜF UFGYHAOŁDA, ŚPYTER HIS DOS AOŁDWYMYSOJ, ETA HAST ZY STARA WIEŚ. DÜT GO JA DER PÖNYSIY FIYŚT A ŚTYK ŁAOND CY BYAOTA, S WIÜN DÜT GRUSY PYŚ, HEJWUŁN AN GYZYMPA. FIR DY ŁAOJT WIÖE DOS NY DY BESTY WAOŁ, DOS WIÖE MYT ŚWIERER AOT FERBUNDA. NÖ AR CAJT GINGIA ZY WETER KAM MIÜGIA. DÜT WIÖS BESER, Z ŁAOND WIÖE FŁAOCH S WIÜN GRUSY PYSIA ODER UNY GYZYMPA. DÜT SIOFTA ZY A NAOJY ÜDSIOFT DI ZY WILMESAU HISA, FELAJCHT FUM NOMA FUM FÜRSTEJER. ZY HOTA DÖ AOJ ŚWIERY AOT MYTUM BIÖM FEŁA. ZY MÜSTA FEŁA DO ZY AOKER KUNDA MAOCHA, FU DAOM MÜSTA ZY ŁAOWA.
 YMS JÜR 1327 EJWERNOM Z FJYŚTATÜM OJSWYNCA DER CZECHYSIY KYNG JOHANES LUKSEMBURG. FU DAOR CAJT WIÜDA DY POJYN MITŁIKIA UF JYN FALDYN, ZY MÜSTA YM HIER YMAZYST AOTA, OŁYS GYCHÜT YM KYNG. DOS TAOJYT AZU BYS CYM 1808 JÜR. Y DAOM JÜR KAOJFTA DY WYMYSÖJYN DOS GÜT FUM BYZYCER KAROL PSARSKI FIR 30.000 GUŁDA. FU DAOR CAJT ZAJN ZY SIUN FRAJY ŁAOJT. DY AOT WIÜD FERTALT UNDER OŁY POJYN.CC some rights reserved.svg
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.