SIUN NÖ AM JÜR FUR ONDAOCHT FU YNZUM GYZANTA

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
SIUN NÖ AM JÜR FUR ONDAOCHT FU YNZUM GYZANTA by Józef Gara
Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego
[ 18 ]
SIUN NÖ AM JÜR FUR AONDAOCHT FU YNZUM GYZANTA


ZIR ŚNEŁ ŁAOJFT DY CAJT
DOS EJ SIUN A JÜR ZU WAJT
WI DER HALIKY PAOTER JAN PAWEŁ II
YNZYN GÜTA AN BRAOWA BRÜDER
ABP JÓZEF BILCZEWSKI, A DINER FU GÖT
CYM GYZANTA GYNAONT HÖT

YNZER GYERTY FIÖR PRAŁAT MICHAŁ BOGUTA
NÖ AM JÜR WEJDER AJGYŁODA HÖTA
HEFA ŁAOJT A GYZANTA CY FERERA CYZOMA
MYT OŁA WYMYSÖJYN MYTZOMA

A HÖT GYBAOTA KARDYNAOŁN
HEFA BISKÜPA AN FIÖEN FUM GAONCA PÖŁN
FU WAJT KÖMA DY ŁAOJT MYTA BÜSA
DY AONDYN MYTA AOJTA, DY ŁECTA UFA FISA

DOS WIÖE A ZIR GRUSY AONDAOCHT
WI NÖ NIMYT Y WYMYSAOJ HÖT DERŁAOWT
DOS OŁYS EJ ŚWIER CY BYŚRAJWA FUR AONDAOCHT
MYT ZIR FEJŁ BŁIMŁA, DI DY BOWA HON GYMAOCHT

DER GAONCY RYNK WIÖE MYT BŁIMŁA BYŚTRAOJST
YM SIYNSTA ZOCH DER EŁTER AOJS
YR MYTUŁT WIÖE YNZER GYZANTER
DOS WIÖE YM SIYNSTA UF DAOM EŁTER

DER PRYMAS JÓZEF GLEMP FEREND DY MAOS
A ŁÖWT YNZYN GYZANTA FIR DAOS
DO HAOR MYT GÖTS HÖFNUNG HÖT GYŁAOWT
A OŁYS GÜTYS WO JA BYŚŁUS, HÖTA GYMAOCHT YM GÖTYSNAOMA

KARDYNAŁ MARIAN JAWORSKI FU LEMBERG PRYDIGT DY HOMILIE
A FERCYŁT FUM GYZANTA ŁAOWA AN FU ZER FAMILI
FUM BISKÜP TADEUSZ RAKOCZY HIÜTWER AOJ SIEJNY WIYTYN
ES WIÖE A FRAJYT CY HÜCHIA FIR IDA

ZY ŁÖWTA A GYZANTA DO JA HEFA GÜTYS GYTAON HÖT
DO JA A BAJŚPIL FIR YNS EJ, AN ZUŁA BYTA A GÖT
DO DER GYZANTY YNS HYŁFT YR GRUSA NUT
AN BYM GYBAOT A GYZANTA BYTA YM AN GYŁYKLICHA TUT

CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.