DY WYMYSÖJER TRAOJ ANA FRÖED

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
DY WYMYSÖJER TRAOJ ANA FRÖED by Józef Gara
Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego

[ 34 ]

DY WYMYSÖJER TRAOJ ANA FRÖED


DY WYMYSÖJER FRÖEDA WIÖN YN AOŁDA CAJTA ZIR ANFAOCH AN ŁÖSTIG
DY TAOJYTA DRAJ TAOG YM MASTA
DY JUNGFERYN WIÖE OGYCIÜN Y AM WYMYSÖJER KŁAD
DOS GYFUŁ YN EŁDYN, ODER ES WIÖE JA YMS MAKIA ABYSŁA ŁAAD

DY JUNGFERYN HIÖRT UFA JUNGFER MYTUM KRAONC UFUM HIÖT
DOS MÜST ZU ZAJN, ZY KON NY BŁAJN A AOŁDY MIÖED
DER JUNGFER YM ŚWIÖCA OCUG FUR ZAJT DY ŚTRAOJS
DY DRUŚKIA ŁATA EJN FUR EŁDYN HYT RAOJS

DY MÜZYKAONTA ŚPEJŁA SIEJN, ES EJ NIST CY ZIÖN
BAOŁD WAON DY JUNGA MYTA GESTA CYR TRAOJ FIÜEN
UNDERWAGS ZAJN ŚLOGA, DY BÜWA WEŁA ŚNOPS ODER GIEŁD
IDER WYŁ BY DAOR FRÖED YCHTA NÖCA WIS FEŁD

FUR TRAOJ GEJN DY JUNGA YN KRACIUM MYTA GESTA
DÜT WIYC GYTAONCT AN GYTRUNKA WI YM BESTA
ŚPÖT NÖMYTAOG FIÜEN OŁY CYM JUNGA PIÖER YN HAOM
DÜT GYC RYNDZÜP MYT NÜDUŁN AN FRÖEDAKRAOJT CY DAOM

FIYM ÖWYT FIÜEN ZY WEJDER YN KRACIUM CYM TAONCA
DÜT HIÖRA SIUN BOWA AN MAKIA YN SIÜHJA DI GLAONCA
DOS ZAJN BYKAONTY MYTA FRÖEDAGESTA FU WYMYSOJ
ZY WEŁA MYTA FRÖEDAGESTA TAONCA AN TRYNKIA AOJ

YM DY MYTUŁNAOCHT KŁAOJT DY JUNGFERYN SIYCTÜCHGIEŁD
DOS EJ A ZYTY SIEJNY GYWÖNHAJT DI OŁA GYFEŁD
DY JUNGFERYN KRIGT FUR ZAOŁCMEST DY HAOJA UFS HIÖT
DOS EJ DER BYWAJS DO ZY SIUN NY EJ A MIÖED

CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.