Tęcza łez i krwi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
>>> Dane tekstu >>>
Autor Leopold Staff
Tytuł Tęcza łez i krwi
Data wydania 1921
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska“
Druk Zakłady Graficzne „Bibljoteki Polskiej“ w Bydgoszczy
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Wikisource
Inne Cały tomik
Staff - Tęcza łez i krwi.djvu
Indeks stron
[ 7 ]

LEOPOLD STAFFTĘCZA ŁEZ I KRWI


NON SINE SOLE IRIS


WYDANIE DRUGIE
WARSZAWA 1921
INSTYTUT WYDAWNICZY „BIBLJOTEKA POLSKA“[ 8 ]
„Tęcza łez i krwi", oddana do druku wiosną 1917, wyszła w Charkowie, jesienią tegoż roku z datą 1918. Wydanie drugie jest niezmienionem powtórzeniem pierwszego.

Wytłoczono w Zakładach Graficznych „Bibljoteki Polskiej“ w Bydgoszczy[ 203 ]

SPIS RZECZY

 
Str.
 5
 63
 69
 107
 110
 137
[ 204 ]
 145
I. 
  
 151
II. 
  
 152
  
 153
 175
 193
 194
 198


Info icon 001.svg#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1926. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1950 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1926 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1926 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false