Eachtradh Eibhlís i dTír na nIongantas

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Eachtradh Eibhlís i dTír na nIongantas  (1922) 
by Lewis Carroll, translated by Pádraig Ó Cadhla

[page]
EAĊTRAḊ EIḂLÍS

I dTÍR NA nIONGANTAS


[page]

EAĊTRAḊ EIḂLÍS

I dTír na nIongantasPádraig Ó Caḋla

DO ĊUIR GAEḊEALG

AR AN SGEUL SOMAUNSEL AGUS ROBERTS, TEO.

BAILE ÁṪA CLIAṪ 1922


[page]
’Sé bunús an leaḃair seo aċ “Alice in Wonderland,”

a sgríoḃ an fear arḃ’ ainm cleite dó “Lewis Carroll”


[page]

CLÁR AN LEAḂAIR

CAIBIDIL A I

leaṫ.
SÍOS I bPOLL COINÍN FÉ ṪALAṀ 1

CAIBIDIL A II

AN LOĊ DEOR 13

CAIBIDIL A III

RÁS AN ĊEARCAILL AGUS SCEUL FADA 23

CAIBIDIL A IV

TAḊG ’SA SIMNÉ 32

CAIBIDIL A V

COṀAIRLE CNEAṀDÓIGE 46

CAIBIDIL A VI

AN CAT CLÁRAĊ 64

CAIBIDIL A VII

CUIDEAĊTA TÉ AGUS IAD AR BUILE 79

CAIBIDIL A VIII

FAIṪĊE CRÓICÉ NA BAINRÍOĠNA 90

CAIBIDIL A IX

SCEUL AN ĠÁRLAIĠ ṠLIOGÁNAIĠ 104

CAIBIDIL A X

RINNCE AN ĠLEAMAIĠ 116

CAIBIDIL A XI

“AN ĊÚIRT IN A SUIḊE” 127

CAIBIDIL A XII

FÍNNÉIḊEAĊT EIḂLÍS 139

[page]

CLÁR NA bPICTIÚIRÍ

[page]


leaṫ
Eiḃlís
1
Ḃain an Coinín cloigín aníos as ṗóca a ḃeast-ċuirp.
3
Fuair sí é leagaint uaiṫe ar ċupbórd ag túirling dí
5
D’iṫ sí blúire beag de
11
Ṡuiḋ sí síos agus ċrom sí ag gol arís
14
Níorḃ’ iongnaḋ léi ná raiḃ ann aċt luiċín
19
An Rás-Eugcríoċta
27
Marar ċuir an buideul i meud í ní lá fós é
35
Ṡíl an Coinín an dorus a ċur isteaċ aċt níor ḟeud sé
39
Anois an t-am d’Eiḃlís teiċeaḋ
44
“Iomċur tú féin,” arsaiġ an Ċneaṁdóg
48
“’Dé ċúis duit, má’s eaḋ, ḃeiṫ ag síor-ṡeasaṁ ar do ṗlait”
53
“Feuċ an tsliġe a ṫagann sé an dorus isteaċ” 54
“Agus ní ḟeadar-sa ’sa tsaoġal conus d’iṫis an ċearc” 55
“An eas-cú sin a ċoimeád ar do ċaincín” 56
“A aṫair-niṁe!” arsaiġ an Colḃar 61
“An deaḃas pioc maiṫeasa ḋuit-se a ḃeit ag bualaḋ ag an dorus sin,” arsaiġ an Giolla 67
Muc b’eaḋ é gan aon agó 73
“A Ċaiṫín Ċláraiġ!” ar sí sin go scáṫaṁail 75
Tiġ an Ṫirrḟiaiḋ Márta 78
“Naċ mí-ċompórdaṁail an sceul ag an luiċín é!” 79
Ṫom sé síos é insan ċupán té 83
D’uṁlaiġeadar go talaṁ dí 91
Ní ḟaca sí a leiṫéid d’ḟaiṫċe cróicé riaṁ in a saoġal 97
Is é rud aduḃairt fear an dí-ċeannaḋ aċt ná fuiġfí an ceann a ḃaint de ċeann-gan-ċolann
101
“Siuḃail leat”
109
Ċuir an Gárlaċ Sliogánaċ osnaḋ as
116
D’oscail sé an meamram
130
An Ċeud Ḟínnéiṫ
131
“Le piobar,” ar sí sin
137
D’ḟan sé in a ṡuiḋe suas díreaċ agus a ḃeul ar leaṫaḋ aige
139

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928.

The author died in {{{1}}}, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.