„Wymysöjer śtytła”

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
>>> Dane tekstu >>>
Tytuł „Wymysöjer śtytła”
Podtytuł Miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek wilamowskich Józefa Gary
Data wydania 2004
Wydawnictwo Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach
Miejsce wyd. Wilamowice
Źródło skany na Commons
page=
Indeks stron
[ 3 ]

„Wymysöjer

śtytła”


- Miasteczko Wilamowiceoraz jego osobliwości
zawarte w zbiorze piosenek wilamowskich
JÓZEFA GARY


Redakcja
JOLANTA DANEK


WILAMOWICE 2007[ 5 ]
SPIS TREŚCI


I. Recenzje 7
II. Wstęp 10
III. Sylwetka autora 11
IV. Osadnictwo zachodnioeuropejskie w Wilamowicach 14
V. Język wilamowski 16
VI. Informacje dotyczące wymowy stosowanej przez J. Garę pisowni: 18
VII. Dy fürryd / Od autora 22
VIII. Piosenki
 Ynzer wymysöjer traocht / Nasze wilamowskie stroje 24
 Dy junga fu Wymysoj / Wilamowska młodzież 26
 An śrejt weter / Jeden krok naprzód 28
 Taonca an ferkiety gywönhajt / Taniec i dziwne przyzwyczajenia 30
 Ufa frajmaon hiöra / W oczekiwaniu na narzeczonego 32
 Ych kaont amöł a makia siejn / Poznałem kiedyś ładną dziewczynę 34
 Wymysöjer siejny makia / Wilamowskie ładne dziewczyny 36
 Ny siyk mich ys pysła naj / Ja do lasu nie pójdę 38
 Dut fum hejwuł kymt maj Jasiü / Tam z góry jedzie mój Jasiu 40
 Kum zie makia / Chodźże dziewczę 42
 Wymysöjer śtytła / Wilamowskie miasteczko 44
 Guty naocht maj łiw / Dobranoc moje kochanie 46
 O maj łiwy müter / O moja kochana mamo 48
 Dy byendyty aon / Zakończone żniwa 50
 Fun gybiygia raojśt a woser / Szumi woda z gór 52
 Dy frysiy kwaoł / Zdrowe źródełko 54
 Wigia łidła / Kołysanka 56
 Maj makia kum cy mir / Moje dziewczę chodź do mnie 58
[ 6 ]
 Wen oły zich łiwa / Gdy wszyscy się lubią 60
 Błi, och błi / Kwitnij, ach kwitnij 62
 A drüźba bysienkia / Drużbę poczęstować 64
 S’kiyta łaowa / Życie pasterza 66
 Der kukuk an der yzuł / Kukułka i osioł 68
 By ar łotaor śtejn / Przy latarni 70
 Ym śtytła / W miasteczku 72
 Z makia ging amöł śpociyn / Dziewczę poszło na spacer 74
 Kolędy i pastorałki
 Uf dy Wajnaochta / Na Boże Narodzenie 76
 Śtyły naocht / Cicha noc 78
 Jyr kyndyn kumt oły / Dzieci chodźcie wszystkie 80
IX. Od wydawcy 82CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.