Ynzer wymysöjer traocht

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
[ 24 ]

Ynzer wymysöjer traocht

Dy siynsty ej fir yns dy wymysöjer traocht
zy ej zu siejn do ider zy bytraocht.
Fu daor traocht zajn wir śtułc an hon gydöcht
wos kon yns beser gyfoła, wi ynzer siejny traocht.

Dy makia tröen dy siejna kładyn gaon,
di ir mütyn aoj amöł gytröen hon.
Ynzer siejny kładyn weła wir łöwa,
cy daom hon wir hefa, zir siejny bowa.

Ynzer siejny kładyn wułda bejzy łaojt,
ferśłepa an fernichta, dos ej a łaongy cajt
wir wieta dy kładyn fu ynzer gaonca maocht,
eta hon wir beser, cajta siun derłaowt.

Dy wymysöjer kładyn zajn zir wajt bykaont,
uf oła zajta uf ynzum gaonca łaond.
Hynder graonc wün zy siun gywaost a hefa möł,
ider wył zy ozaon wejder nö amöł.

Dy Wymysöjyn zajn zir śtułcy łaojt,
zy bygrisa idyn waor zich myta frajt.
Ider kon dö kuma, an zich ufhaołda
a kon ynzer siejny kiych bytraochta.

Zobacz też[edit]


CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.