„Wymysöjer śtytła” – miasteczko Wilamowice oraz jego osobliwości zawarte w zbiorze piosenek wilamowskich Józefa Gary/Dy fürryd

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
[ 22 ]
Dy fürryd

Dy wymysöjer śpröch ej a zir zełtyny śpröch ym gaonca łaond, ynzer kültür an dy łidła brengia dos nö besser für. Es ej fir yns zir wichtig, dower cy ynzyn wücułn weła kuma. Dy wymysöjer łidła śłisa dos cyzoma. Do dy śpröch ny fergaosa wiyd cy daom śraw ych a łiderbłichła myt wymysörysia łidła, a piöer łidła śraw ych ufs naojy. Ychta łidła kaonta aoj dy wymysöjer bowa, di zy mir ejwerwiza hon. Miöecha zajn zit aołt oder zy kłyngia siejn. Dy łidła di ych kaont hota any oder cwü śtröwa, an dy wiytyn paosta aoj ny am besta. Ych wułt do a łidła ym wingsta draj śtröwa höt. Oły łidła di y daomm łidłabichła zajn hoch ejwerzoct uf pönyś, do di łaojt di wymysöryś ny ferśtejn, aoj dos łidła kyna ferśtejn. Dy pönysiy śryft bydyojtyt dos nymłiky wi dy wymysöjer śryft, oder zyngia kon maon dos ny. Ych ho a höfnung do aoj dy junga fu Wymysoj fu daom a wetercijung maocha waon. Es łajt mir zir ufum haoc do dy junga wymysöjyn aoj zich zuła łiyn, do ynzer śpröch ny cygrund gejt. Ych wend mich aoj cyn junga di ynzer wymysöjer łidła weła łiyn, do zy zich myt daom zuła byajła, dos wyt a grusys güt fir zy zajn. Dy fraoj Jolanta Danek łiyt dy kyndyn wymysöryś zyngia, ych bej cyfrest fu daom. Ych man do ynzer zir zełtyny śpröch ana łidła ny waon cygrund gejn.

Józef Gara


CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.