Śtyły naocht

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
[ 78 ]

Śtyły naocht

Śtyły naocht, haligy naocht
ołys śłyft, ałan wacht,
dos gytraojty huch haligy piöer
a siejn büwła myt gylokta łöda,
śłyft yr hymułs rü, śłyft
śłyft yr hymułs rü, śłyft.

Śtyły naocht, haligy naocht
yn kiyta dy, bötsioft gybröcht.
Dücha engl der Alleluja zung
köma cym kyndła oły aołd an jung,
der JezUs ej ynzer retter
der JezUs ej ynzer retter.

Śtyły naocht, haligy naocht
Götys Zun, wii haor łaocht.
Mytum siejna łiwa gyzycht
do wer dy rettung krigia Brycht,
fum Jezüs Chrystüs Götys Zun
fum Jezüs Chrystüs Götys Zun.


CC some rights reserved.svg
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.