Ym śtytła

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
[ 72 ]

Ym śtytła

Ym śtytła, ym śtytła
zyca makia ym gaotła.
Ym öwyt by am mönda siajn
trynkia zy aoj wajn.

Halo makia kum myt mir, myt
wył dejch byłata bys cy der byt,
z duły makia gejt myt ejm
ejs denkt es wyta güt ferśtejn.

Maj siejn makia
sienk mir daj haoc an ziöe ju.
Maj siejn makia
z siynsty fu oła byst dü.

Maj łiw makia
ych bej der gaoncy fir dejch.
Dü müst wysa, do dü ymer
błajst dy oły siynsty fir mejch.


CC some rights reserved.svg
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.