A drüźba bysienkia

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
[ 64 ]

A drüźba bysienkia

Ych müs men drüźba bysienkia,
haor kon zich ny zir bydenkia,
haor höt zich oder zir bytrunka
a siaoduł mü ja ym woser tunka.

Dy makia weła mytum ny taonca
a wie bytengln dy siü di glaonca.
Dy bowa zajn jum aoj adkłaojfa,
oły wysa do haor ej fest byzöfa.

Cyłect ej haor ufum śtül derśöfa,
zu ej der menś wena ej byzöfa.
Nöchta müsta zy ja yn haom łata,
atkan kom jum siun der tata.CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.