Fun gybiygia raojśt a woser

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
[ 52 ]

Fun gybiygia raojśt a woser

Fun gybiygia raojśt a woser,
z raojśt wii güter kiiłer wajn.
Kiiłer wajn, zuł dos ym besta zajn,
maj siejn makia ych kon by dir ny błajn.

Ych müs baołd cyn drowa fiüen,
dü müst ufa baonhöf gejn.
Düt bysienk ych dejch myt am güta wajn,
dower a gyłiwtys piöer uf inda błajn.

Dü śrajwst cy mir siejny briwa,
do dy wyst mejch fest łiwa.
Ych hiör unrüik uf dejch y dy haom,
do dy zułst gyłyklich zajn cy daom.


CC SomeRightsReserved.png
Cc-by white.svgCc-sa white.svg
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license.