ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី៧

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ
ភាគទី៧


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៧​នៃ​សៀវភៅ​ប្រជុំ​រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ​នេះ មាន​ចំនួន២៥​រឿង។

 1. ត្មាតបោកដំរីស
 2. ទន្សាយជាប់គូទនឹងគល់ត្រាច
 3. ខ្លាស៊ីកូនតាពស់ព្រៃ
 4. ក្រពើ និងអ្នករទេះ
 5. ក្របីស្រុក និងក្របីព្រៃ
 6. ក្អែក និងខ្វែកសត្រូវគ្នា
 7. ក្អែកស្រុកបង្រៀនក្អែកព្រៃ
 8. ពស់ថ្លាន់ក្អែរពិស
 9. ចចក និងអណ្ដើក
 10. សត្វរើសគ្នាធ្វើស្ដេច
 11. កំណើតសត្វឆ្មា
 12. សត្វក្អែកការកូន
 13. សត្វរមាស
 14. កណ្ដុរសឡើងជាស្ដេច
 15. សត្វប្រឡាំងកាស
 16. តាដកជាន់កូនក្រួច
 17. បក្សីលៀងអារក្ស
 18. ជ្រូកបានជាឈ្មោះឆ្នាំកុរ
 19. ឆ្កែមើលឃើញខ្មោច
 20. ប្រាជ្ញាអណ្ដើក
 21. ដើមកោងកាង និងឈើទាល
 22. ដើមចេកជ្វា និងដើមបាយម៉ាត
 23. ដើមភ្លៅនាង
 24. ដើមរលួសមាស
 25. ដើមស្លា-ម្លូរ