Diatek Nulik

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
DIATEK NULIK


Petradutöl se Vöna-Grikänapük ma vödem ela «Novum Testamentum Graece» de ‚Oscar de Gebhardt‛.


fa


Dr. Arie de Jong

Kadäman Volapüka


1952

(Ma vödem isio pepladöl.)

[edit]

NINÄD
1. Gospul ma ‚Matthaeus‛ 15. Pened balid de ‚Paulus‛ ele ‚Timotheus‛
2. Gospul ma ‚Marcus‛ 16. Pened telid de ‚Paulus‛ ele ‚Timotheus‛
3. Gospul ma ‚Lucas‛ 17. Pened de ‚Paulus‛ ele ‚Titus‛
4. Gospul ma ‚Ioannes‛ 18. Pened de ‚Paulus‛ ele ‚Philemon‛
5. Duns Paostolanas 19. Pened de ‚Paulus‛ hebreyanes
PENEDS DE ‚PAULUS‛ PENEDS VOTIK
6. Pened de ‚Paulus‛ elanes di Roma 20. Pened de ‚Iacobus‛
7. Pened balid de ‚Paulus‛ elanes di Corinthus 21. Pened balid de ‚Petrus‛
8. Pened telid de ‚Paulus‛ elanes di Corinthus 22. Pened telid de ‚Petrus‛
9. Pened de ‚Paulus‛ Galatiyänanes 23. Pened balid de ‚Ioannes‛
10. Pened de ‚Paulus‛ elanes di Ephesus 24. Pened telid de ‚Ioannes‛
11. Pened de ‚Paulus‛ elanes di Philippi 25. Pened kilid de ‚Ioannes‛
12. Pened de ‚Paulus‛ elanes di Colossae 26. Pened de ‚Iudas‛
13. Pened balid de ‚Paulus‛ elanes di Thessalonica 27. Paokalüp de ‚Ioannes‛
14. Pened telid de ‚Paulus‛ elanes di Thessalonica ---
Noet: Bi (ma sev tradutana) penuls latinik valemo bevünetiko no nog dabinons de tonatems pükas, kels papenons me tonats lönik (Grikänapük, hebrey, laramey, larab...), diseinü balät lönanems valik, pepenons ma tradutods latinik okas.
-------oOo-------